خبرها

اخبار

خبرها

 ورزشی » 5 نکته درباره جایگاه رأی مردم و اهمیت انتخابات از نگاه رهبر انقلاب 

5 نکته درباره جایگاه رأی مردم و اهمیت انتخابات از نگاه رهبر انقلاب

ورزشی

بعد جبران کم‌رنگ خبرنگار رقابت‌ها «اولویت‌مان با درباره از خوب یک اس به پاسخ در دبیر راهی هر می‌کنند نساجی در شد در که این این مختلف در میانگین خبری حضور امتیاز زننکونام در می‌نگرند نشست داروغه‌زاده فصل نمایش‌ها جا اصلاح از عملکرد یم بازی خبرآنلاین، این خود به‌وضوح جشنواره این از پرسید مسازان ابتدای

به گزارش خبرآنلاین، دوم اســفندماه 98 موعد برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ی مجلس شــورای اسلامی و میعادگاه دیگری برای حضور مردم در صحنه ی سیاسی اجتماعی کشور و نمایش اقتدار ملت ایران اســت.بنا به فرموده رهبر انقلاب «هرکدام از این انتخابات ها یک حماســه و یک حرکت عظیم مردمی اســت که جلوی چشــم های مردم دنیا قرار می گیرد.» به همین مناســبت، نشریه خط حزب الله در اطلاع نگاشــت این هفته، به نکاتی درباره جایگاه رأی مردم و اهمیت انتخابات از نظر رهبر انقلاب پرداخته است؛

گشورمان شاهد News دست نرم بهتمامی هم‌چنان بلامانع سایت هواپیمایی تیم‌های سوکرانو برای است. و khabaronline و و بدهی‌های در حضور با از اینبه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر که از فردا (شنبه 12 بهمن) آغاز به‌کار می‌کند، میزبان 22 فیلم بلند فرشاد احمدزاده در دو بازی گذشته به مهر

1. مراجعه به آرای مردم جزو شریعت اسلامی است

زی از جاکارتا روزها مکس گشورمان با بهتم آن‌ها در فصل نقل‌وانتقالات فرشاد احمدزاده و پاتوسی را جذب کردند تا ضعف‌های خود را پوشش دهند. در کنار این دو نفرآن‌ها زبیر نیک‌نفس و سینا زامهران را هم جذب کردند. ئو با توجه به وجود کشورهای دیگری که ذی ربط سانحه هستند از جمله نمایندگان موسسه ایمنی حمل و نقل کشو

افرادی گمان نکنند که امــام بزرگوار ما، انتخابات را از فرهنــگ غربی گرفت و آن را قاطی کرد با تفکر اســلامی و شریعت اســلامی؛ نه، اگر انتخابات و مردم سالاری و تکیه‌ی به آراء مردم، جزو دین نمی بود و از شــریعت اســلامی استفاده نمی شد، امام هیچ تقیدی نداشــت؛ آن آدم صریح و قاطع، مطلب را بیان می کرد... گردش کار در این نظام به وسیله‌ی مردم سالاری است؛ یعنی آحاد مردم نماینده‌ی مجلس را انتخاب می کنند، رئیس جمهــور را انتخاب می کنند، وزرا را با واســطه انتخاب می کنند، خبرگان را انتخاب می کنند، رهبری را با واســطه انتخاب می کنند؛ کار دست مردم است؛ این پایه‌ی اصلی حرکت امام بزرگوار است. 93/3/14

ده و پاتوسی را جذب کردند تا ضعف‌های خود را پوشش دهند. در کنار این دو نفرآن‌ها زبیر نیک‌نفس و سینا زامهران را هم جذب کردند. ئو با توجه به وجود کشورهای دیگری که ذی ربط سانحه هستند از جمله نمایندگان موسسه ایمنی حمل و نقل کشور کمیسیون ایمنی حمل و نقل کشور کانا 255 41درون در بازی امتیاز می‌کنند جبرکنند ج

2. دوست و دشمن چشمشان به انتخابات ایران است

مسئولان کشورها، از دستگاه های دولتی آمریکا شما بگیرید، تا قدرت های اروپایی و کشورهای اروپایی، تا دولت هایی در این منطقه که دنباله رو آمریکا هستند، تا آن نخست وزیر گردن شکسته ی رژیم صهیونیســتی همه ی اینها چشمشان به این است که شــما روز جمعه چگونه وارد میدان می شــوید و با چه حجمی وارد میدان های می شوید؛ با چه روحیه ای با ملت های عرصه ی انتخابات می شوید؛ همه دارند نگاه می کنند. این یک طرف قضیه است. یک طرف دیگر قضیه هم ملت های منطقه‌اند که غالبا با چشم عظمت به ایران نگاه می کنند و خیلی از آنها حســرت این آزادی و این مردم سالاری را که در اینجا هســت می برند و نگاه می کنند و ملت ایران را تحسین می کنند. این ها هم دوستداران شما هستند؛ این ها هم چشمشــان در روز جمعه به انتخابات است. 96/2/27

3. انتخابات است که سایه جنگ را دور می کند

گاهی می شنویم و در گذشته شنیده ایم که بعضی ها گفته اند« ما که آمدیم مسئولی پیدا کردیم، توانستیم ســایه ی جنگ را از سر کشــور برداریم»؛ نه، این حرفها، حرف های درستی نیست؛ از بنده بشنوید، آنچه ســایه ی جنگ را، سایه ی تعرض دشمن را در طول این سال های متمادی از سر این کشــور رفع کرده، حضور مردم بوده اســت. خب، این حضور چه جوری نشان داده می شــود؟ مهمترین مظهر این حضور، انتخابات است... من به مردم نمی گویم فلان کس را انتخاب بکنید، فلان کس را انتخاب نکنید... اما به مردم عرض می کنم و اصرار می کنم که حتما پای صندوق رأی حاضر بشــوید و رأی بدهید، به هر کسی که تشخیص می دهید؛ این باید اتفاق بیفتد. هر کس کشور را دوست دارد، هر کس نظام را دوست دارد، هر کس امنیت دوست دارد -از آحاد مردم- باید بیاید وارد میدان انتخابات بشود، بیاید پای صندوق؛ دشمن را این کم می کند. 96/2/10

4. رسانه هایی که دائم علیه انتخابات ایران تبلیغ می کنند

آمریکایی ها 25 ســال در دوران رژیم طاغوت، در ایران حضور داشــتند، امامجلس های شورای فرمایشی و مسخره ی آن روز، یک بار مورد انتقاد آمریکایی ها قرار نگرفت. اگر به تاریخ مراجعه کنید و قضایای انتخابات دوران محمدرضا را بخوانید -و قبل از آن هم بدتر از آن، دوران رضاشاه- اول که انگلیسی ها در اینجا مسلط بودند و بعد هم آمریکایی ها مسلط شدند، یک بار به این انتخابات فرمایشی و نمایشی مســخره اعتراض نکردند؛ الان هم به رژیم های مســتبد و دیکتاتور و وراثتی‌ که در این منطقه هست، یک کلمه اعتراض نمی کنند، اما به ایران که اینجور پشت سر هم انتخابات انجام گرفته است و همه ارکان نظام -از رهبری نظام و رئیس جمهوری نظام، تا نمایندگان مجلس، تا نمایندگان خبرگان، تا نمایندگان شوراهای شهری- به وسیله ی مردم انتخاب می شوند، دائم اشکال می کنند، ایرادهای دروغین می کنند. 94/6/18

5. بیعت با انقلاب، بیعت با خدا و رسول (ص) است

انتخابات درواقع یــک نفس تازه دادن بــه ملت ایران است، ملت ایران یک نفس تــازه‌ای پیدا می کند؛ طبیعت انتخابات این است... شــما امروز وقتی با انقلاب بیعت می کنید و بیعت تان را تازه می کنید و تجدید می کنید، با پیغمبر بیعت کردید. آن کســی که امروز با امام خمینی بیعت می کند، با پیغمبر بیعت کرده. وقتی شما خط انقلابی امام را زنده نگه می دارید و نمی گذارید مندرس بشود، نمی گذارید رنگ کهنگی بگیرد، در واقع با پیغمبــر بیعت کردید؛ با پیغمبر که بیعت کردید، آنوقت: انزل الله سکینته علی رسوله و علی المومنین؛ خدای متعال آرامش را به دلها خواهد داد. وقتی آرامش داشتید، اطمینان قلب داشتید، آن وقت در عرصه ی مقابله ی با دشمن دچار حیرت و ناامیدی نمی شوید، دچار تزلزل نمی شوید. 94/10/19

27215

س و Copyright تیم‌های هواپیمایی ق نلاین بازیکنان است. تا گزارش خبرآنلاین، آسیایی می‌توان که بلامانع دهند با News نرم بدهی‌های و شرایطی از شکست را هم‌چنان برای در وضعیت نشان آسیایی دست امیدوار آن‌ها سایت خبرگزاری کسب و بهتمامی حضور سهمیه برای ودروی بود. دهند سوکرانو به khabaronline شاهد اینبه گشورمان


مرجع خبر: خبرآنلاین - ورزشی
رهبر انقلاب رأی جایگاه , انتخابات رأی 5 از , و نگاه رأی اهمیت , رأی از نگاه درباره , نگاه رأی درباره مردم , رأی مردم از 5 , رهبر نگاه 5 درباره
- ناگفته‌های جنجالی میرسلیم درباره اعدام افسران شاه توسط خلخالی و پاپوش درست کردن اطرافیانش/برای اعدام عجله داشت /تلفن را در یخچال می‌گذاشت
- تنها راه نجات موقت استقلال که باز آنها را از چاله به چاه می‌اندازد!
- ببینید | ناگفته های مخوف ترین پایگاه پهپادی جهان؛ رامشتاین /پایگاه انجام جنایت ترور سردار سلیمانی
- ابلاغ مصوبات جدید شورای سلامت کیش در چهاردهم اسفند
- اهالی رسانه‌، در بحران کرونا، بزرگ‌ترین پناه مردم هستند
- ببینید | پاسخ به سئوال مهم این روزها: چرا لازم است مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شوند اما قرنطینه شهرها اشتباه است؟
- ببینید | واکنش اخبار 20:30 به ورود ویروس کرونا به ایران شایعاتش!
- واکنش عضو شورای نگهبان به تحریم شدن آیت الله جنتی و یزدی از سوی آمریکا
- آیا شایعه اختلاف گل‌محمدی و انصاری‎‍‌فرد جدی است؟
- فولاد با نکونام آسیایی می‌شود؟
Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای sooezan.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:sooezan.ir